Meetinstrumenten voor emulsie

Meetinstrumenten voor emulsie: zo meet u de kwaliteit van uw emulsie op basis van watervermengbare koelsmeermiddelen.

Hieronder een overzicht van de productcategorieën.

REFRACTOMETER van ATAGO

Om wekelijks de concentratie van uw emulsie te meten en de kwaliteit ervan op te volgen. Is de concentratie te hoog? Dit kan huidirritatie en schuimvorming teweegbrengen. Een te lage concentratie veroorzaakt geur, corrosie, slijtage en een lagere oppervlaktekwaliteit.

Toepassing:

  • voor alle emulsies op basis van water

Kenmerken:

  • eenvoudige en snelle meting

PH & HARDHEIDSTROOKJES

Om de zuurtegraad en biostabiliteit van uw emulsie te meten. Op basis van de analyse kan u pro-actief maatregelen nemen zodat u de standtijd van uw emulsie gevoelig verlengt.

Toepassing:

  • voor alle emulsies op basis van water

Kenmerken:

  • eenvoudige en snelle meting

Voor meer informatie of een oplossing op uw maat,